ZAVOD ZA KONTROLU KVALITETE I CONZULTING d.o.o.

Tvrtka Zavod za kontrolu kvalitete i conzulting d.o.o. sa sjedištem u Čakovcu osnovana je 1985. godine, a bavi se djelatnošću pružanja usluga u području zaštite na radu , zaštite od požara kao i prodaje robe u funkciji zaštite.

Zavod za kontrolu kvalitete i conzulting d.o.o. ima stručno osposobljen kadar za obavljanje poslova iz okvira ovlaštenja koja posjeduje od strane nadležnih ministarstava i institucija.

Kroz seminare, tečajeve i doškolovanje vodi se permanentno educiranje
kadrova.

Za poslove iz ovlaštenja koja posjedujemo imamo potrebne kadrove i opremu koja se redovito umjerava, tako da udovoljavamo zahtjevu tržišta i zakonskih propisa na zadovoljstvo korisnika naših usluga.

Tvrtka Zavod za kontrolu kvalitete i consulting d.o.o. obavlja svoje usluge na cijelom području Republike Hrvatske te smo u mogućnosti izvršiti naše usluge u bilo kojoj županiji.