ZAŠTITA NA RADU | ZAŠTITA OD POŽARA | TEHNIČKA MJERENJA | STRUČNA OSPOSOBLJAVANJA
 
ZAŠTITA NA RADU

Obavljamo sljedeće stručne poslove iz zaštite na radu:

- izrada procjena rizika (revizija)
- izrada procjene rizika za radna mjesta s računalom
- pregledi i ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
- izdavanje uvjerenja iz zaštite na radu za novo proizvedene i uvozne   strojeve i uređaje
- mjerenje parametara radne okoline: buka, osvijetljenost, mikroklima
- osposobljavanje radnika za zaštitu na radu
- vođenje poslova zaštite na radu za poslodavce do 50 zaposlenih
- izrada pravilnika zaštite na radu
- izrada pravilnika o korištenju osobnih zaštitnih sredstava
- izrada plana evakuacije
- izrada elaborata o opremanju objekata i postrojenja znakovima   sigurnosti
- prodaja znakova sigurnosti za opremanje objekata